ŞİMDİ ANLADIM

ÖĞRENCİ AÇIK RIZA METNİ
Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. kısaca Şimdi Anladım ya da Doping Bilişim tarafından, Şimdi Anladım’ a üye olmakla ve Uygulamayı kullanmakla işlenen kişisel verilerim hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca hazırlanmış Şimdi Anladım Aydınlatma Metni aracılığıyla bilgilendirildim.

Doping Bilişim tarafından verilerimin Şimdi Anladım uygulaması kapsamında:

·         Şimdi Anladım yetkilileri tarafından kullanılan öğrenci profil yönetimi sistemlerinde kaydedilmesi, tarafıma sms gönderilmesi, verilerimin tutulduğu, aktarıldığı sistemlerin, veri tabanlarının yurtdışında konumlandırılmış olması nedeniyle yurtdışına aktarım yapılmasına,

·         Mevcut ya da ileride güncelleyebileceğim kişisel verilerimin, bana özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya bana özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi; profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması; Uygulama, Site  veya diğer 3. Taraf ortamlarında Şimdi Anladım ya da Doping Bilişim’ in diğer ürünlerine ilişkin reklamların ve pazarlama, iletişim faaliyetlerinin (Uygulama içerisinde bana özel ya da genel iletilen bildirimler, kullanıcı ekranının özelleştirilmesi, bana özel sunulan kampanyalar, anket) yapılması; öğrenci deneyimimi iyileştirmeye yönelik çalışmaları ve operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması amacıyla işlenmesine ve

·         6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince (ETDHK) ve onayıma gerek olmadan (Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik m.2/2-b) Kişisel verilerimin, ihtiyaçlarım doğrultusunda bana uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyadan yararlanabilmem; genel bilgilendirme yapılması, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla işlenmesi ve bu doğrultuda iletişim adreslerime; Doping Bilişim adına bu konuda gizlilik yükümlülüğü altında hizmet veren 3. Kişiler tarafından çağrı, kısa mesaj (SMS), multimedya nesneleri içeren MMS, fax, otomatik arama makineleri, iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin gönderilmesi bakımından ad, soyad ve iletişim bilgilerimin işlenmesine açık rıza veriyorum.

Özetle, Aydınlatma Metni’ nde açıklandığı üzere; işlenen ve saklanan verilerimin neler olduğu ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği, hangi kişi, kurum ve kuruluşlara aktarım yapıldığı konularında bilgilendirildim. İrademin değişmesi halinde ise 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca haklarımın neler olduğunun bilincindeyim.

Bu Açık Rıza Metninde ve Aydınlatma Metninde sayılanları birlikte değerlendirerek;

·         Kullanılan veri tabanı vb. yöntemler aracılığıyla işlenen verilerimin, sunucuların yurt dışında bulunması nedeniyle, yurt dışına veri aktarımı yapılmasına,

·         Bana özel tanıtım, reklam ve/veya pazarlama, analiz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla elde edilen kişisel verilerimin işlenmesine,

·         Doping Bilişim’ in ürünlerine ilişkin ticari iletilerinin gönderilmesi bakımından elektronik iletişim adreslerimin işlenmesine,

özgür irademle açık rıza veriyorum.