ŞİMDİ ANLADIM

KULLANICI AYDINLATMA METNİ

Şimdi Anladım kullanıcılarının kişisel verilerinin güvenliği sağlamak bizim en önde gelen ilkelerimizdendir. Bu ilkemizden yola çıkarak, Şimdi Anladım Aydınlatma Metni ile sana;

        hangi kişisel verilerini bizimle paylaştığını,

        neden bu bilgilerine ihtiyaç duyduğumuzu ve bunların yasal nedenlerini,

        bilgilerini kimlere ve neden aktarabileceğimizi,

        kişisel bilgilerini nasıl edindiğimizi,

        son olarak kişisel verilerinle ilgili olarak haklarının neler olduğunu,

 

açıklamak isteriz.

 

Öncelikle, bilmende fayda olan bazı bilgileri seninle paylaşalım:

Kişisel veri nedir? Kimliğini belirlemeye yarayan tüm bilgiler kişisel verindir. Mesela; adın, soyadın, görüntün, ses kaydın, telefon numaran, hobilerin kişisel verilerinden yalnızca bazılarıdır.

Veri İşleme nedir? Veri işleme; kişisel verilerinin otomatik olan ya da olmayan yollarla, yani bilişim sistemleri üzerinden veya manuel olarak, elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi gibi her türlü işlem anlamına gelir. Örneğin, kişisel verilerini Şimdi Anladım Üyelik başvurusu sırasında paylaşman, bizim tarafımızdan gerçekleştirilen bir veri işleme faaliyetidir.

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri işleme faaliyetinin neden ve nasıl olacağını belirleyen kişidir. Yani biz bir veri sorumlusuyuz. Biz kimiz?

Biz, Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 Esenler/İstanbul adresinde faaliyet gösteren 3101275788 Vergi Kimlik Numaralı Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. kısaca Doping Bilişim’iz. İletişim için detaylı bilgi bu Aydınlatma Metni’nin sonunda yer almaktadır.

Bilmek isteyebileceğin terimlerin anlamlarını ve bizimle ilgili bazı bilgileri seninle paylaştık. Aydınlatma Metni’nin devamında kişisel verilerinin işlenme amaçlarını, hukuki sebeplerini ve kişisel verilerin toplanma yöntemini detaylı olarak verilen tablo içerisinde inceleyebilirsin.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

        Ad, Soyad

        Doğum tarihi

Üyelik kaydının oluşturulması, yaşa ilişkin doğrulamanın sağlanması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

        Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, çevrimiçi elektronik formlar, diğer basılı formlar, e-posta, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, telefon aracılığı ile toplanmaktadır.

        Veli ad, soyad

18 yaşının altında olunması halinde velinin, kullanıcı üyelik sürecine ilişkin onayının alınması platform içerisindeki güvenliğin sağlanabilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

        Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

        hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, çevrimiçi elektronik formlar, diğer basılı formlar, e-posta, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, telefon aracılığı ile toplanmaktadır

        Ad soyad

Kampanya, tanıtım, promosyon, reklam sunumu

Ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza” (KVKK m.5/1) sebebiyle

Çevrimiçi elektronik formlar, beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

        İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Telefon,

E-posta adresi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’ nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Çevrimiçi elektronik formlar, beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Telefon

E-posta

Kampanya, tanıtım, promosyon, reklam sunumu

Ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza” (KVKK m.5/1) sebebiyle

Çevrimiçi elektronik formlar, beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Veli telefon

18 yaşının altında olunması halinde velinin, kullanıcı üyelik sürecine ilişkin onayının alınması, platform içerisindeki güvenliğin sağlanabilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’ nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

İşlem Güvenliği

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

IP adresi, uygulama giriş çıkış, onay kodu, Kullanıcı ID, log kayıtları (hukuki metinleri onay kayıtları dahil), cihaz bilgileri ve IP bilgisi

Teknik destek hizmetinin verilebilmesi, üyelik kaydı oluşturmak, bu hizmetlerle ilişkili olarak üyelik bilgilerinizin cihazınızla eşleştirerek tutulması, platform içi güvenliğin ve denetimin sağlanması, kullanıcı ekranının özelleştirilmesi, kişiselleştirilmiş bir aracı platform hizmeti sunmak, uygulama deneyiminizi iyileştirmeye yönelik çalışmaları ve operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’ nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

IP adresi, Kullanıcı ID, telefonu, e-posta

Kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, deneme sınavları ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması

Uygulama üyeliği kapsamındaki pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğin “açık rıza” (KVKK m.5/1) hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Müşteri işlem

        İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

        Görüşme Hakkı paketi satın alınması halinde; sipariş bilgisi, talep bilgisi, satın alma zamanı, satın almanın detayları bilgisi, Satın almanın Havale/EFT yöntemi ile yapılması halinde, işlemin yapıldığı banka bilgisi, paylaşılması halinde dekont üzerinde yer alan bilgiler, mail order yapılmasının talep edilmesi halinde ödemenin gerçekleştirildiği kart bilgileri

Platform faaliyetlerinin yürütülmesi, platform hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, platform içi güvenliğin ve denetimin sağlanabilmesi, doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümü aşamasında ilgili kişilerin güvenliğini sağlamak, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme, anlaşma, diğer hukuki süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’ nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar ile telefon aracılığıyla toplanmaktadır.

        Çağrı Kayıt Bilgileri

Teknik destek hizmetinin verilebilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, platform içi güvenliğin ve denetimin sağlanabilmesi, doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümü aşamasında ilgili kişilerin güvenliğini sağlamak, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme, sulh ve uyuşmazlıklarla ilgili diğer hukuki süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla, çağrı kaydı kanalıyla toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim-Eğitim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

        Eğitim düzeyi bilgisi

Platform faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, platform içi denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, analiz çalışmalarının yapılabilmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’ nın 5’inci maddesinde belirtilen;

        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, çevrimiçi elektronik formlar, diğer basılı formlar, e-posta, ilgili tarafından beyan edilen belgeler ve telefon aracılığı ile toplanmaktır.

Görsel İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

        Görsel Kayıtlar

        İşitsel Kayıtlar

Platform faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, platform içi güvenliğin ve denetimin sağlanabilmesi, doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümü aşamasında ilgili kişilerin güvenliğini sağlamak, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme, sulh ve uyuşmazlıklarla ilgili diğer hukuki süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’ nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kurum içi veya etkinlik düzenlenen alanlarda alınan kayıtlar kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlendiği gibi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Görsel ve işitsel kayıt cihazları ile toplanmaktadır.

        Profil fotoğrafı bilgisi

İsteğe bağlı olarak kullanıcının profilini özelleştirmek amacıyla profil fotoğrafı yüklemesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’ nın 5’inci maddesinde belirtilen;

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Pazarlama Bilgileri

        İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

        Gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri

         

         

         

Platform içerisinde size özel ya da genel iletilen bildirimler, teklifler sunulması, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, platform, site veya diğer 3. taraf ortamlarında doping ürünlerine ilişkin reklamlarının ve pazarlama, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’ nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Açık rızanın alınması,

hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Diğer Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

        Yorum ve Görüşler, Görüşmeyi puanlama bilgisi ve görüşme hakkında yorum/görüşler, Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi, Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Platform içi denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, platform gelişim ve platformun kişiselleştirilmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, analiz çalışmalarının yapılabilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümü aşamasında ilgili kişilerin güvenliğini sağlamak, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme, anlaşma, diğer hukuki süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, çevrimiçi elektronik formlar ile

Beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

        Doping Hafıza (DH) Kullanıcısı olunması halinde Doping Hafıza Kullanıcısı olduğunu doğrulama bilgisi

Görüşme hediye hakkının hesaba tanımlanması

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Doping Bilişim reklam/tanıtım/pazarlama süreçleri hakkında ticari ileti almak için Açık Rıza ve Ticari İleti İzni vermiş olsanız dahi; dilediğiniz zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi “ret” yaparak ilgili reklam/tanıtım/pazarlama iletilerini durdurabilirsiniz. Böylelikle, ticari elektronik ileti iletilmesinde açık rızaya dayanan kişisel veri işleme sürecini sonlandırabilirsin.

 

2. Şimdi Anladım Platformunda bizlerle paylaşmış olduğun kişisel verilerini kimlere ve hangi amaçla aktarabiliriz?

Kişisel verilerin KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızan aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verilerin kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde; kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

A.    Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında, kanun m.8’de belirtilen şartlar çerçevesinde, Şimdi Anladım Üyelik Formunun doldurulması sırasında ve Platform içerisinde elde etmiş olduğumuz kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları doğrultusunda,

        Vergi dairelerine; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

        Bankalara, ödeme kuruluşlarına; faaliyet ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerine yerine getirilmesi,

        Anlaşmalı olunan mali müşavirlik bürolarına; finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,

        İş ortaklarımıza; (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, hosting hizmet sağlayıcıları), (örneğin platformda hizmet veren Uzmanlara, bilişim hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak hizmet aldığımız yazılım ekiplerine),

        Doping Bilişim ortaklarına, çözüm ortaklarına,

        Kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, (örneğin platform içi güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ve yetkili ve görevli diğer kamu kurum ve kuruluşlarına),

        Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı firmalara

        Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına aktarmaktayız.

B. Rıza göstermen halinde,

        Doping Bilişim’in hizmet faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortaklarına, tedarikçilere ve hizmet sağlayıcılara (elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek ve yazılım lisanslama hizmeti sağlayıcıları, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme ve cloud hizmeti verenler gibi)

• Mobil Uygulama’ daki ziyaret trafiğinin artırılması, pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında yurtdışı ve yurtiçi tedarikçilerimize,

• Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı firmalara aktarmaktayız.

Yukarıda da ifade edildiği gibi Doping Bilişim reklam/tanıtım/pazarlama süreçleri hakkında ticari ileti almak için Açık Rıza ve Ticari İleti İzni vermiş olsanız dahi; dilediğiniz zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi “ret” yaparak ilgili reklam/tanıtım/pazarlama iletilerini durdurabilirsiniz. Böylelikle, ticari elektronik ileti iletilmesinde açık rızaya dayanan kişisel veri işleme sürecini sonlandırabilirsin.

3. Kişisel verilerinizle ilgili olarak hakların nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereğince sahip olduğun hakları aşağıda senin için sıraladık:

          Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

          Kişisel verilerin işlenmişse buna ilişkin bizden bilgi talep etme,

          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

          Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

          KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraman hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Haklarına ilişkin taleplerini, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğin ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak aşağıda belirtmiş olduğumuz adreslere her zaman iletebilirsin. Başvurunu dilersen, Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. “Veri Sahibi Başvuru Formu’nda” yer alan yöntemlerle Şirketimize iletebilirsin. Talebin, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri Sorumlusu: Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. (3101275788 VKN /Esenler Vergi Dairesi)

e-posta: [email protected]

KEP adresi: [email protected]

Adres: Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 ESENLER/İSTANBUL

 

Sana ait kişisel verilerinin işleme faaliyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar bu Aydınlatma Metninde yer almaktadır. Konuyla ilgili daha kapsamlı bilgi edinmek için kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikalarımıza www.dopinghafiza.com adresinden ulaşabilirsin. Yine bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi talep etmen halinde bizleri de arayabilirsin.

V3