ŞİMDİ ANLADIM

UZMAN AYDINLATMA METNİ

Şimdi Anladım platformu kullanıcısı Uzman üyelerin kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak bizim en önde gelen ilkelerimizdendir. Bu ilkemizden yola çıkarak, Şimdi Anladım Aydınlatma Metni ile size;

        hangi kişisel verilerinizi bizimle paylaştığınızı,

        neden bu bilgilerinize ihtiyaç duyduğumuzu,

        bilgilerinizi kimlere ve neden aktarabileceğimizi,

        kişisel bilgilerinizi nasıl edindiğimizi ve bunun yasal nedenlerini,

        son olarak kişisel verilerinizle ilgili olarak haklarınızın neler olduğunu,

 

açıklamak isteriz.

 

Bu bilgileri sizlerle paylaşmadan önce, açıklanması gerekli bazı hususlar şunlardır:

Kişisel veri nedir? Gerçek kişinin kimliğinin belirlenmesine yarayan tüm bilgiler kişisel veridir. Örneğin; kişilerin adı, soyadı, görüntü ve ses kayıtları, telefon numarası, mezuniyet bilgisi kişisel verilerden bazılarıdır.

Veri İşleme faaliyeti nedir? Veri işleme; kişisel verilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla, yani bilişim sistemleri üzerinden veya manuel olarak; elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi gibi her türlü işlem anlamına gelir. Örneğin, kişisel verilerinizi bizimle Şimdi Anladım Üyelik Başvurusu sırasında paylaşmanız, bizim tarafımızdan gerçekleştirilen bir veri işleme faaliyetidir.

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri işleme faaliyetinin neden ve nasıl olacağını belirleyen gerçek ya da tüzel kişidir. Bu bakımdan, Şirketimiz bir veri sorumlusudur.

Veri Sorumlusu olarak Şirketimiz, Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 Esenler/İstanbul adresinde faaliyet gösteren 3101275788 Vergi Kimlik Numaralı Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. kısaca Doping Bilişim’dir. Doping Bilişim, Şimdi Anladım platformunda (“platform” ya da “uygulama” olarak ifade edilecektir) aracı hizmet sağlayıcı faaliyetlerini sürdürmektedir. Doping Bilişim’e ait iletişim bilgileri Aydınlatma Metni’nin sonunda yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, Aydınlatma Metni’nin devamında kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını, hukuki sebeplerini ve kişisel verilerin toplanma yöntemini detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

1. Şimdi Anladım platformuna üye olmanız ve uygulamada hizmet vermeniz sırasında aşağıda belirtilen kişisel veri kategorileri çerçevesinde kişisel verileriniz işlenmektedir:

Kimlik bilgilerinizden; ad, soyad, T.C.

İletişim bilgilerinizden; telefon, şehir bilgisi, e-posta adresi, adres

Müşteri işlem verilerinizden; çağrı kayıtları,

İşlem güvenliği verilerinizden; IP adresi, kullanıcı ID, cihaz bilgileri (kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgisi) onay kodu, Uygulama giriş çıkış bilgileri, log kayıtlarınız,

Görsel ve işitsel verilerinizden; görüşme kayıtları (ses ve görüntü kayıtları)

Finans Bilgilerinizden; banka hesap bilgileri, IBAN no

Pazarlama; Uygulama gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri

Mesleki deneyim verilerinizden; mezuniyet durumu, üniversite, bölüm, branş bilgisi, üniversite diploması (karekodlu diploma yüklemeniz halinde; T.C. kimlik no, anne ve baba adı, doğum tarihi, program adı, diploma numarası, diploma notu, mezuniyet tarihi bilgileri), ÖSYM sınav sonuç belgesi bilgileri, güncel çalışma bilgisi,

Diğer; görüşme detayları bilgisi, uygulama içi geri bildirim, uygulama içi branş seçimi, puanlama, yorum ve görüş bilgileri, Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi, Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Şimdi Anladım platformunu hizmet veren olarak kullanmak için üyelik başvurusu yapmanız sırasında; ad, soyad, e-posta, telefon numarası, şehir bilgisi, telefon IP adresi ve cihaz bilgileri, onay kodu, profil fotoğrafı bilgisi ve başvuru formu doldurmanız sırasındaki hukuki metinlere ilişkin onay kayıtlarınız, mesleki deneyim verileriniz (üniversite, 13.12.2021 tarihinden sonra yapılan başvurularda formasyon belgesi, bölüm, branş seçimi, diploma ya da ÖSYM sınav sonuç belgesi) işlenmektedir.

Uygulamayı kullanmanız sırasında ise; Kullanıcı ID, banka hesap bilgileri, IBAN no, kullanıcı görüşmeleri sırasındaki görüntü ve ses kayıtlarınız, kullanıcının görüşmeyi puanlama bilgisi, sizin kullanıcıyı puanlama ve kullanıcı hakkındaki geri bildirimlerinize ilişkin bilgiler, log kayıtlarınız, uygulamaya iletmiş olduğunuz geri bildirimler (beğeni, şikayet dahil her türlü yorum ve görüşleriniz), çağrı kaydı bilgileriniz uygulama üyeliğinizin tamamlanması ve uygulamayı kullanmanız sırasında işlenecektir.

 

2. Şimdi Anladım platformuna üye olmanız ve uygulamada hizmet vermeniz sırasında işlenen kişisel verilerinizin işlenme amaçları, veri işlemenin hukuki sebebi ve kişisel verilerin toplama yöntemi aşağıda belirtilmiştir:

 

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

        Ad, Soyad

        Doğum tarihi

E-ticaret aracılık hizmetlerine ilişkin mevzuat ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca faaliyetlerin yürütülmesi, kişi doğrulamasının yapılabilmesi, uygulama üyelik başvurusunun ve platform hesabının yönetilmesi ve denetimi süreçlerinin yürütülmesi, platform üyeliği sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

        Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, çevrimiçi elektronik formlar, diğer basılı formlar, e-posta, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, telefon aracılığı ile toplanmaktadır.

        T.C.

Ödeme süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, çevrimiçi elektronik formlar, diğer basılı formlar, e-posta, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, telefon aracılığı ile toplanmaktadır.

        Ad, Soyad

Kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, deneme sınavları ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması

Ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza” (KVKK m.5/1) sebebiyle

Çevrimiçi elektronik formlar, beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

        İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Telefon,

Adres,

E-posta adresi

E-ticaret aracılık hizmetlerine ilişkin mevzuat ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca faaliyetlerin yürütülmesi, kişi doğrulamasının yapılabilmesi, uygulama üyelik başvurusunun ve platform hesabının yönetilmesi ve denetimi süreçlerinin yürütülmesi, platform üyeliği sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

 

 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Çevrimiçi elektronik formlar, beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Telefon

E-posta

Kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, deneme sınavları ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması

Ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza” (KVKK m.5/1) sebebiyle

Çevrimiçi elektronik formlar, beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

İşlem Güvenliği

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

IP adresi, uygulama giriş çıkış, onay kodu, Kullanıcı ID, log kayıtları (hukuki metinleri onay kayıtları dahil), cihaz bilgileri ve IP bilgisi, Şimdi Anladım kullanıcısının (hizmet alıcı) görüşmeyi puanlama bilgisi

Üyelik kaydı oluşturmak, üyelik bilgilerinizin kaydedilmesi, uygulama içi güvenliğin ve denetimin sağlanması, kullanıcı ekranının özelleştirilmesi, uygulama deneyiminizi iyileştirmeye yönelik çalışmaları ve operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’ nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

IP adresi, Kullanıcı ID

Kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, deneme sınavları ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması

Uygulama üyeliği kapsamındaki pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğin “açık rıza” (KVKK m.5/1) hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Müşteri işlem

        İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

        Çağrı Kayıt Bilgileri

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, uygulama içi güvenliğin ve denetimin sağlanabilmesi, doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümü aşamasında ilgili kişilerin güvenliğini sağlamak, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi

 

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla çağrı kaydı kanalıyla toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim-Eğitim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

        Güncel çalışma bilgisi, Eğitim durumu, uzman bakımından formasyon belgesi/ mezuniyet belgesi, üniversite, bölüm, branş bilgisi, üniversite diploması (karekodlu diploma yüklemeniz halinde; T.C. kimlik no, anne ve baba adı, doğum tarihi, program adı, diploma numarası, diploma notu, mezuniyet tarihi bilgileri dahil) veya ÖSYM sınav sonuç belgesi bilgileri

Uygulama içi denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, platform üyelik tamamlanması, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, uygulama içi organizasyon ve etkinlik yönetimi, hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

        hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, çevrimiçi elektronik formlar, diğer basılı formlar, e-posta, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sosyal medya hesapları ve telefon aracılığı ile toplanmaktır.

Finansal Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

        Banka Hesap Bilgileri, IBAN No

E-ticaret aracılık hizmetlerine ilişkin mevzuat ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca faaliyetlerin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

        Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, çevrimiçi elektronik formlar, diğer basılı formlar, e-posta, ilgili tarafından beyan edilen belgeler ve telefon aracılığı ile toplanmaktır.

Görsel İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

        Görsel Kayıtlar

        İşitsel Kayıtlar

Aracı platform faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, uygulama içi güvenliğin ve denetimin sağlanabilmesi, doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümü aşamasında ilgili kişilerin güvenliğini sağlamak, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’ nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Görsel ve işitsel kayıt cihazları ile toplanmaktadır.

Pazarlama Bilgileri

        İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

        Çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri

         

         

        Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’ nı inceleyiniz.

         

         

Uygulama içerisinde size özel ya da genel iletilen bildirimler, teklifler sunulması, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Uygulama, Site veya diğer 3. taraf ortamlarında Doping Bilişim ürünlerine ilişkin reklamlarının ve pazarlama, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’ nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Açık rızanızın alınması,

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Diğer Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

        Yorum ve görüşler, görüşmeyi puanlama bilgisi ve görüşme hakkında yorum/görüşler, ürün/hizmet kullanım bilgisi, talep/şikayet yönetimi bilgisi

Uygulama içi denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, uygulama gelişim ve uygulamanın kişiselleştirilmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, analiz çalışmalarının yapılabilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme ve buna ilişkin ödeme süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, çevrimiçi elektronik formlar ile

Beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

 

Doping Bilişim reklam/tanıtım/pazarlama süreçleri hakkında ticari ileti almak için Açık Rıza ve Ticari İleti İzni vermiş olsanız dahi; dilediğiniz zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi “ret” yaparak ilgili reklam/tanıtım/pazarlama iletilerini durdurabilirsiniz. Böylelikle, ticari elektronik ileti iletilmesinde açık rızaya dayanan kişisel veri işleme sürecini durdurabilirsiniz.

3. İşlenen kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçlarla aktarılmaktadır?

Kişisel verilerin KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızan aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verilerin kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde; kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

A.    Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında, kanun m.8’de belirtilen şartlar çerçevesinde, Şimdi Anladım Üyelik Formunun doldurulması sırasında ve Platform içerisinde elde etmiş olduğumuz kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları doğrultusunda,

        Vergi dairelerine; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

        Bankalara, ödeme kuruluşlarına; faaliyet ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerine yerine getirilmesi,

        Anlaşmalı olunan mali müşavirlik bürolarına; finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,

        İş ortaklarımıza; (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, hosting hizmet sağlayıcıları), (örneğin platformda hizmet sağlayan kullanıcı uzmanlara, bilişim hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak hizmet aldığımız yazılım ekiplerine),

        Doping Bilişim ortaklarına, çözüm ortaklarına,

        Kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, (örneğin platform içi güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ve yetkili ve görevli diğer kamu kurum ve kuruluşlarına),

        Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı firmalara

        Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına

aktarmaktayız.

B.    Rıza göstermen halinde,

        Doping Bilişim’in hizmet faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortaklarına, tedarikçilere ve hizmet sağlayıcılara (elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek ve yazılım lisanslama hizmeti sağlayıcıları, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme ve cloud hizmeti verenler gibi)

• Mobil Uygulama’ daki ziyaret trafiğinin artırılması, pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında yurtdışı ve yurtiçi tedarikçilerimize,

• Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı firmalara

aktarmaktayız.

Yukarıda da ifade edildiği gibi Doping Bilişim reklam/tanıtım/pazarlama süreçleri hakkında ticari ileti almak için Açık Rıza ve Ticari İleti İzni vermiş olsanız dahi; dilediğiniz zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi “ret” yaparak ilgili reklam/tanıtım/pazarlama iletilerini durdurabilirsiniz. Böylelikle, ticari elektronik ileti iletilmesinde açık rızaya dayanan kişisel veri işleme sürecini sonlandırabilirsin.

4. Kişisel verilerinize ilişkin olarak haklarınız nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereğince aşağıda sunulan haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz:

     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

     Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bizden bilgi talep etme,

     Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

     KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

     Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak aşağıda belirtmiş olduğumuz adreslere her zaman iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz www.dopinghafiza.com adresinde yer alan, Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. “Veri Sahibi Başvuru Formu’nda” yer alan yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafından tahsil edilebilir.

Veri Sorumlusu: Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. (3101275788 VKN /Esenler Vergi Dairesi)

e-posta: [email protected]

KEP adresi: [email protected]

Adres: Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 ESENLER/İSTANBUL

 

Size ait kişisel verilerin işleme faaliyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar bu Aydınlatma Metninde yer almaktadır. Konuyla ilgili daha kapsamlı bilgi edinmek için kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikalarımıza www.dopinghafiza.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yine bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde bizleri de arayabilirsiniz.

V3