ŞİMDİ ANLADIM UZMAN ÜYELİK KOŞULLARI

Şimdi Anladım platform hizmetini kullanmadan önce, bu üyelik koşullarının (“Koşullar”) tamamını dikkatle okuyunuz.

Şimdi Anladım üyelik işlemini gerçekleştirmesiyle Uzman; bu metni okuduğunu, anladığını ve buradaki Koşullar’la bağlı olduğunu, bu bakımdan işlem yapma yetkisine sahip tam ehliyetli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur.

Bu Üyelik Koşulları, Uzman ve Şimdi Anladım platformu (“Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş.” veya “Doping Bilişim”) arasındaki şart ve sorumlulukları düzenler.

Üyelik Koşullar’ına, Şimdi Anladım Uzman hesabınızdan ulaşabilirsiniz.

 

1. TARAFLAR

Bu Koşullar, Şimdi Anladım platformunun sahibi, aracı hizmet sağlayıcı Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. (“Doping Bilişim”) ile platformda hizmet sağlayan gerçek kişi (Uzman”) arasında düzenlenmiştir.

 

Doping Bilişim Adres ve İletişim Bilgisi

Adres: Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1g/205 Esenler İstanbul

Vergi No – Vergi Dairesi: 3101275788 Esenler Vergi Dairesi

MERSİS No: 0310127578800001

Telefon (Müşteri Hizmetleri): 0 212 236 74 41

E-mail: [email protected]

 

2. TANIMLAR

Şimdi Anladım: Tüm hakları Doping Bilişim’e ait Şimdi Anladım websitesi, üye kullanıcıların hizmet aldığı “Şimdi Anladım” ve üye uzmanların hizmet sağladığı “Şimdi Anladım Uzman” mobil uygulamaları ve Doping Bilişim tarafından Şimdi Anladım hizmetlerine yönelik diğer dijital ortamlar üzerinden yürütülen aracı platform hizmetlerini ifade eder. Şimdi Anladım, bu Koşullar’da detayları belirtildiği şekilde, hizmet sağlayanların (“uzman”) ve hizmet alıcısı kullanıcıların (“Kullanıcı”) bir araya gelmesine aracı hizmet sağlayıcı dijital platformdur.

 

Doping Bilişim: Şimdi Anladım uygulamasının yaratıcısı, uygulamanın telif hakları dahil tüm haklarının münhasıran sahibi ve tasarruf yetkisini haiz şirketi ifade eder.

 

Uzman: Şimdi Anladım Uzman uygulaması üzerinden, yetkin olduğu branş kapsamında görüşme talep eden Kullanıcı(lar)ın sorusuna cevap olarak ekspres konu anlatım hizmeti sunan; Şimdi Anladım Uzman uygulamasına hizmet sağlayıcı sıfatıyla üye olan gerçek kişiyi ifade eder.

 

Kullanıcı: Şimdi Anladım üyesi olup, platform üyesi uzman(lar) ile ekspres soru-cevap görüşmesi gerçekleştirme amacıyla Şimdi Anladım uygulamasını kullanan kişiyi ifade eder.

Görüşme: Kullanıcı’nın çevrimiçi ve görüntülü olarak uzman(lar) ile gerçekleştireceği, 10 dakikadan oluşan her bir soru-cevap görüşme oturumunu ifade eder.

 

3. KOŞULLARIN KONUSU ve ŞİMDİ ANLADIM KAPSAMI

3.1.   Bu Koşullar, uzman’nın Şimdi Anladım uygulamasına başvuru, üyelik ve uygulamayı kullanımlarına ilişkin hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3.2.   Şimdi Anladım, platformda yer alan branşlarda, kullanıcı ve hizmet sağlayıcıların ekspres soru-cevap Görüşme(ler) gerçekleştirilmesini sağlayan altyapı ve mobil uygulama hizmetlerini (“uygulama” ya da “platform”) sunar.

 

4. ÜYELİK

4.1.   Şimdi Anladım üzerinden, uygulamada belirtilen branşlar kapsamında, ekspres soru-cevap hizmeti sunmak isteyen ilgili branşta uzman kişiler, www.simdianladim.com adlı internet sitesinde ya da Şimdi Anladım Uzman uygulamasında yer alan üyelik başvurusu formunu eksiksiz doldurur. Üyelik başvurusu sırasında, m. 5.1. uyarınca gerekli bilgi ve resmi belgelerini sağlar ve yetkin olduğu branşı/branşları seçer. (Üyelik başvurusunda sunulan bilgi ve belgelerin Şimdi Anladım tarafından toplanması bakımından, 6698 sayılı sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca düzenlenmiş Şimdi Anladım Uzman Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.)

4.2.   Şimdi Anladım uzman üyelik işleminin onaylandığına ilişkin bildirim, uzman’ın üyelik sırasında sağlamış olduğu iletişim kanalı (telefon, e-posta vb.) üzerinden gerçekleştirilir.

4.3.   Uygulama üyeliğini tamamlayan uzman, Şimdi Anladım uygulamasında hizmet sağlamak için “Şimdi Anladım Uzman” uygulama hesabına girişini mobil üzerinden, başvuru sırasında belirtmiş olduğu telefon numarasına gelecek onay kodu ile gerçekleştirir.

4.4.   Uzman, Şimdi Anladım Uzman uygulamasını kullanırken, üyelik başvurusu sırasında onayladığı bu Koşullar ile bağlı olduğunu kabul eder.

4.5.   Doping Bilişim’in aracı hizmet sağlayıcı platform niteliği itibariyle; uzman’ın Şimdi Anladım üzerinden hizmet sağlamaya yetkinliğini ölçmek bakımından herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

4.6.   Doping Bilişim, uzman’ın Şimdi Anladım Uzman hesabında sağladığı e-posta, adres ve telefon bilgilerinin doğruluğunu denetler. Doğrulama sırasında bu bilgilerin güncel olmadığının tespiti halinde, uzman’a en fazla üç iş günü süre vererek anılan bilgilerin güncellenmesi sağlanır. uzman, bilgilerinin doğrulanamaması halinde, mevcut devam eden hizmetleri dışında Şimdi Anladım’da hizmet sağlamasına izin verilmeyeceğini kabul eder.

 

5. ŞİMDİ ANLADIM UZMAN HESABI

5.1.   Uzman, üyelik başvuru formunda doldurulan bilgilerin kendisine ait olduğunu, doğru ve gerçek olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

5.2.   Uzman, Şimdi Anladım Uzman hesabının yalnızca kendisine tahsis edildiğini, hesap yönetiminden yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu bilir ve hesap güvenliğini sağlar.

 

5.3.   Şimdi Anladım Uzman hesabı üçüncü kişilere devredilemez, kiralanamaz ya da Şimdi Anladım Uzman hesabını hiçbir şekilde üçüncü kişilere kullandırılamaz.

 

6. ŞİMDİ ANLADIM’DA HİZMET SAĞLAMAK

6.1.   Şimdi Anladım uygulaması üzerinden sağlanan Görüşme hizmetinden, “hizmet sağlayıcı” sıfatıyla tamamen uzman sorumludur. Bu bakımdan uzman, Şimdi Anladım uygulaması üzerinden Kullanıcı’ya sağlamış olduğu hizmete ilişkin yetkinliğinden, vermiş olduğu hizmetlerin kalitesinden, hizmetleri sırasında Kullanıcı’ya sağlamış olduğu bilgilerin doğruluğundan ve yanıltıcı olmamasından bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

6.2.   Uzman, Şimdi Anladım uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği hizmetlerinde, etik ve mesleki kurallara, hukuka uygun davranacağını; özen yükümlülüğü, gizlilik ilkeleri kapsamında ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümleri uyarınca Kullanıcı’ya ait bilgileri hiçbir şekilde kayıt altına almayacağını, hiçbir platformda ifşa etmeyeceğini, paylaşmayacağını, yaymayacağını ve/veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

6.3.   Uzman, Şimdi Anladım Kullanıcı’sı ile herhangi bir amaçla ve herhangi bir iletişim bilgisi paylaşamaz. Şimdi Anladım üzerinden, Kullanıcı’nın ya da uzman’ın Şimdi Anladım uygulaması dışında diğer tarafla iletişime geçmesi ya da iletişime geçmeye yönelik davranışları yasaktır. Bunun aksi davranışların tespiti halinde, Kullanıcı’nın ve/veya uzman’ın hesabı Şimdi Anladım tarafından askıya alınabilir ya da üyeliği süresiz olarak derhal sona erdirilebilir. uzman’ın ya da Kullanıcı’nın aykırı davranışlarından doğan Doping Bilişim’in zararlarına ilişkin olarak, aykırı davranışı gerçekleştiren taraf/taraflar sorumludur.

 

6.4.   Doping Bilişim, Şimdi Anladım Uzman platformunun uzman tarafından efektif kullanılabilmesi, sürekliliğin sağlanabilmesi için gerekli, makul ve mümkün olan teknik desteği sağlar.

 

7. ÖDEMELER

7.1.   Görüşme başı ücret, Kullanıcı puanlamalarına karşılık gelecek şekilde oluşturulan ücret tarifesine göre belirlenir. Kullanıcı puanlarına karşılık gelen Görüşme başı ücret tarifesine, Şimdi Anladım Uzman uygulaması bilgilendirme bölümlerinde ya da Şimdi Anladım tarafından yayınlanan kılavuzlarda yer verilir. Uygulama tarafından belirlenen Görüşme ücreti, uzman’a öncesinde bildirim sağlamak koşuluyla Doping Bilişim tarafından, herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

7.2.   Uzman tarafından Şimdi Anladım Uzman üzerinden sağlanan hizmet ücretleri toplu olarak, aylık ödeme barajı olan 350 TL’yi geçtiğinde hizmetin/hizmetlerin sağlandığı ayı takip eden ayın 1’i ile 5’i arasında uzman’ın Şimdi Anladım Uzman hesabında bildirdiği banka hesabına yatırılır.

7.3.   Uzman, Şimdi Anladım Uzman üyeliğini sonlandırmak ve/veya hesabının silinmesini talep etmesi halinde, bu hususu Doping Bilişim’e [email protected] e-posta adresinden bildirir. Sağlamış olduğu hizmete karşılık ödemeler, ödeme barajı beklenmeksizin, ilgili talebi takip eden ayın 1’i ile 5’i arasında hesabına yatırılır ve uzman’ın uygulama üyeliğine son verilir.

7.4.   Yukarıda da belirtildiği üzere, Şimdi Anladım platformunun bağımsız hizmet sağlamaya yönelik aracılık hizmetlerinden oluşması nedeniyle; bu platform üzerinden sağlanan kazançlardan doğabilecek gelir vergisi ve sair her türlü vergisel ya da yasal diğer yükümlülüklerden uzman sorumludur.

 

8. PLATFORM KURALLARI

8.1.   Uzman, Şimdi Anladım üzerinden sağladığı hizmetleri gerçekleştirirken hizmet sağlayıcı olmasından doğan etik kurallara ve özen yükümlülüğüne uygun davranır.

8.2.   Uzman, uygulama üzerinden sağlayacağı hizmeti, Şimdi Anladım Görüşme kılavuzu gibi Şimdi Anladım ekibinin yayınladığı bilgilendirme ve/veya açıklamaları dikkate alarak yürütür.

8.3.   Uzman, Kullanıcı’ya ilişkin her türlü bilginin ve/veya Kullanıcı’dan kendisine yönlendirilebilecek her türlü bilginin gizli bilgi olduğunu (“Gizlilik Sözleşmesi”) kabul ve taahhüt eder; bu bilgileri hiçbir şekilde ve hiçbir mecrada ifşa edemez, paylaşamaz veyahut yayınlayamaz.

8.4. Uzman, Görüşme(ler)si sırasında;

        görüntüsünün her zaman açık olması,

        görüntüsünün ve sesinin net olması,

        görüntü arka planının sade olması,

        Görüşme ortamının gürültülü olmaması,

        Görüşme sırasında yalnız bulunması,

        kılık kıyafetinin özenli olması

gibi Görüşme’nin kalitesini etkileyecek hususların sağlanması için gerekli özeni gösterir.

8.5. Uzman, uygulama üzerinden gerçekleştirdiği Görüşme(ler)ye ilişkin Kullanıcı puanlamalarının genel ortalamasının, asgari olarak 5 üzerinden 4’ün üstünde olması gerektiğini kabul eder ve Görüşme’de bu yönde gerekli hassasiyeti gösterir.

8.6. Uzman, Görüşme(ler)de görüntülü Görüşme’nin esas olduğunu, ihtiyari olarak kamerasını kapatamayacağını bilir ve kabul eder. Bununla birlikte Kullanıcı, Görüşme sırasında kameralarını açmaya hiçbir şekilde zorlanamaz.

8.7. Uzman,

        Görüşme(ler) esnasında siyasi ve dini görüşünü belli etmeyeceğini,

        Görüşme(ler) sırasında, Kullanıcı’nın cinsiyeti, ırkı, dini, cinsel kimliği ve cinsel yönelimi ne olursa olsun ayrımcılık gözetmeyeceğini, kullanıcıya özel kişisel bilgilerine dair sorular yöneltmeyeceğini

kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8. Uzman, Görüşme(ler) sırasında yasaya ve ahlaka aykırı söz, isnat ya da fiillerde bulunamaz.

8.9. Uzman, uygulama geneline zarar verecek veya Doping Bilişim ile başka uygulamalar ya da internet siteleri arasında ihtilaf oluşmasına sebep olacak iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder.

8.10. Koçum Yanımda Koç hesabı kişiseldir, başkasına devredilemez, kiraya veremez ya da herhangi bir amaçla kullandırılamaz.

 

9. KOŞULLARA ve PLATFORM KURALLARINA AYKIRILIK

9.1. Uzman,

• Görüşme’lerin genel puan ortalamasının 4 puanın altında kalması,

• Herhangi bir Görüşme’nin uygulama formatına uymaması,

• Görüşme kalitesinin İşbu Koşullarda belirtilen kriterlere ve Platform Kurallarına uygun olmaması

hallerinde Doping Bilişim tarafından üyeliğinin askıya alınabileceğini veya üyeliğine süresiz olarak son verileceğini kabul eder.

9.2. Uzman, platform kurallarına ya da bu Koşullar’a aykırı davranması nedeniyle, Doping Bilişim’ in ya da üçüncü kişilerin bundan doğacak her türlü zararından sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Uzman, Görüşme(ler) sırasında yasaya ve ahlaka aykırı söz, isnat ya da fiillerde bulunması halinde; bu tür eylemlerinden hukuki, cezai ve idari her türlü mevzuat kapsamında sorumluluğuna gidileceğini bilir ve kabul eder. Bu halde, Doping Bilişim tarafından üyeliğinin askıya alınacağını veya süresiz olarak üyeliğine son verileceğini ve buna ek olarak Doping Bilişim’ in 1000 (bin) TL ile 10.000 (bin) TL cezai şart bedeli talep edebileceğini kabul eder.

9.4. Aşağıda sayılan hallerin varlığında ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcı’yı mağdur eden veya Şimdi Anladım itibarına ya da marka değerine zarar verecek şekilde, İşbu Koşullarda yer alan herhangi bir uzman yükümlülüklerine ve uzman’ın uyması gereken hallere aykırı Görüşme(ler)nin ya da davranışların saptanması durumunda uygulama hesabındaki ödeme, cezai şart olarak aykırı davranışa karşılık mahsup edilebilir ya da uzman’a iletilen Görüşme başı ücretin iadesi alınır:

      Hesabın üye uzman dışında üçüncü kişiler tarafından kullanılması

      m.6.3, 6.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 ve 8.6’da belirtilen koşul ve kurallara aykırılık

 

10. SORUMSUZLUK KAYDI

10.1.    Şimdi Anladım Uzman hesabında gerçekleşen tüm faaliyetler ve bunlarla bağlantılı olarak yapılan diğer işlemler tamamen uzman’ın münhasır sorumluluğundadır; Doping Bilişim’in aracılık hizmetleri dışında hizmet sağlamaya yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Uzman, Şimdi Anladım Uzman hesabının yetkisiz kullanıldığının, yani uzman dışındaki kişi/kişiler tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde; uzman üyeliği Doping Bilişim tarafından derhal askıya alınabilir ve/veya sonlandırılabilir. Yetkisiz işlemin uzman’ın ihmali veyahut kusuruyla gerçekleşmesi durumunda uzman, Doping Bilişim’ in ya da üçüncü kişilerin bundan doğacak her türlü zararından sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna ek olarak uzman, Şimdi Anladım Uzman hesap giriş/onay kodunu üçüncü kişilerle paylaşılması dahil olmak üzere, hesabının güvenliğinin sağlanmamasından doğan Doping Bilişim ve/veya üçüncü kişi zararlarından sorumlu olduğunu, bu zararların Doping Bilişim tarafından karşılanması halinde uzman’a rücu edileceğini kabul ve taahhüt eder.

10.2.    Uzman’a ait verilerin, Doping Bilişim’ in ihmali hareketi olmadan yetkisiz kişilerin eline geçmesi nedeni ile meydana gelebilecek zararlardan ötürü Doping Bilişim sorumlu tutulamayacaktır.

10.3.    Uzman’ın Şimdi Anladım Uzman üzerinden hizmet verebilmek için uyumlu donanım ve cihazlara (gerekli işletim sistemi ve asgari sürümüne) sahip olması gerekmektedir. Bunların sağlanmasından yalnızca uzman sorumlu olup, bu bakımdan Doping Bilişim sorumluluğu bulunmamaktadır. Uzman, işbu Koşullar ile donanım, cihaz ve yazılıma ilişkin tüm risk ve yükümlülükleri kabul eder. Uzman, yine Görüşme oturumları ve genel olarak Uygulama ile bağlantılı kullanılan yazılımlarla ilgili uygulanabilir tüm lisans anlaşmalarını ve diğer şart ve koşulları incelemek, bunlara uyum sağlamakla sorumludur.

10.4.    Uygulama internet erişimi gerektirir. Söz konusu internet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği uzman’ın sorumluluğundadır. Uzman, Görüşme’nin sağlanması ilgili olarak elektronik cihazından/cihazlarının donanımsal eksikliklerinden; internet kalitesi ya da erişiminden kaynaklanan sorunlardan Doping Bilişim’ in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

10.5.    Uzman, uygulama üzerinden hizmet sağlamasına engel oluşturabilecek herhangi bir iş kolunda faaliyet göstermesi halinde; mesleki yükümlülüklerinden kaynaklı doğabilecek tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

10.6.    Doping Bilişim, donanım veya işletim sistemi arızasından; telif hakları Doping Bilişim’e ait olmayan veritabanı yazılımından, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörler ve Kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulamaz.

10.7.    Uzman, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve Doping Bilişim’in elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda Doping Bilişim’ in herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

10.8.    Uzman, Şimdi Anladım hizmetlerini kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek Doping Bilişim’den herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

10.9.    Uzman, uygulama üzerinden hizmet sağlayarak elde ettiği gelirin serbest meslek kazancı olduğunu; bununla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında vergisel anlamda mükellefiyetinin doğabileceğini; bunu beyan etmemesinden doğacak cezai ve idari yaptırımlardan Doping Bilişim’ in hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul ve beyan eder.

10.10.     Sosyal medya paylaşımlarına ilişkin olarak:

a) Uzman, kendi isteği ya da uygulama tanıtımları kapsamında sosyal medyada platformlarında paylaşımlar yapması halinde; sosyal medya kullanıcılarını "daha fazla oku" gibi bir alanı tıklamak zorunda bırakmadan yazılı, sözlü olarak videonun reklam niteliğinde olduğunu belirten Doping Hafıza ya da Şimdi Anladım ile işbirliği yapıldığı anlamına gelebilecek etiketleri kullanır. Örneğin; uzman sosyal medya paylaşımında #işbirliği hashtag’ine yer verir.

b) Uzman, Doping Bilişim’ e ait uygulamalarla ile ilgili olarak yapmış olduğu paylaşımlarda, Reklam Kurulu'nun 04.05.2021 tarihli ve 309 sayılı toplantısında 2021/2 numaralı ilke kararı olarak kabul edilen “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz” bakımından yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul eder.

c) Uzman,’ın yukarıda yapılan açıklamalara uygunluk sağlaması bakımından gerçekleşecek zararlardan Doping Bilişim’ in sorumluluğu olmayacaktır.

 

11. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

11.1.    Üyelik Koşulları’ndaki değişiklikler, uzman’a öncesinde bildirilir ve değişiklikler bildirim tarihinden itibaren on beş günlük sürenin sonunda yürürlüğe girer. Bu süre sonunda uzman, Şimdi Anladım hizmetlerini kullanmaya devam etmekle Üyelik Koşulları’ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

11.2.    Anılan süre, uzman’ın teknik geliştirme yapılmasını gerektiren haller ile hizmet bedellerinde aleyhe değişiklik, platform hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması, uzman aleyhine yeni cezai şart getirilmesi, hak ve menfaat dengesinin uzman aleyhine bozulması gibi sonuçlar doğuran hallerde otuz gün olarak uygulanır. Bu tür değişikliklerde uzman’ın derhal ve tazminatsız fesih hakkı olup uzman’ın Şimdi Anladım Uzman hesap bakiyesine ilişkin ödeme uzman’ın hesabına ödeme koşullarında belirtildiği gibi gerçekleştirilir. Bu süre sonunda uzman, Şimdi Anladım hizmetlerini kullanmaya devam etmekle Üyelik Koşulları’ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

 

12.     UYGULAMA LİSANSI

12.1.    Şimdi Anladım (“ESER”), yürürlükteki her türlü mevzuat ile korunmaktadır. İşbu Koşullar ile uzman’a ESER’ den doğan herhangi bir mali ya da manevi hakkın devri yapılmamakta; yalnızca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında münhasır olmayan süreli kullanım lisansı, yalnızca kişisel kullanım için bu Koşullarda belirtildiği şekilde tevdi olunmaktadır.

12.2.    ESER’ i Kullanım Hakkı, ESER’ in kullanılmasını, saklanmasını, yüklenmesini, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini uzman’ın üyeliği devam olunduğu sürece içermektedir.

12.3.    Kullanım Hakkı tanınan uzman;

        Uygulamada değişiklik yapmamayı, uygulamayı çoğaltmamayı, uygulamayı yaymamayı, başkalarının kullanımına sunmamayı, uygulamadan yararlanarak yeni bir uygulama oluşturmamayı, uygulamanın lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakmamayı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde Doping Bilişim’ in ESER’ den doğan haklarını ihlal etmemeyi,

        Uygulama içindeki sunumların, yazılımların, grafik kullanıcı arabirimlerinin, seslerin ve videoların uzman tarafından Doping Bilişim’ in ESER’ den doğan haklarını yukarıda örneklendirildiği üzere ihlal etmeyecek şekilde

kullanmayı kabul ve taahhüt eder.

12.4.    Doping Bilişim’in ESER’ e ilişkin her türlü hakkı, mülkiyeti ve menfaati (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları da dahil) açıkça saklıdır.

12.5.    Uygulamada yer alan, sınai ve fikri mülkiyetten doğan; yazılım, marka, tasarım, ticari unvan gibi her türlü hak münhasıran Doping Bilişim’indir. İşbu Koşullar, hiçbir şekilde Doping Bilişim’in sınai ve fikri mülkiyet haklarının devri veya bu hakların kullanım izni anlamına gelmemektedir.

 

13.     CEZAİ ŞART

13.1.    www.simdianladim.com internet sitesi veya Şimdi Anladım dahilindeki her türlü yazılı, işitsel ve görsel (video, fotoğraf, vs) içeriğin bilgisayara indirilmesi (download edilmesi), kopyalanması, çoğaltılması, bir web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlanması, bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde gösterimi, izin alınmadan link verilmesi yasaktır. Aksine davranışlar, FSEK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Doping Bilişim haklarını ihlal eden davranışlardır.

13.2.    Bu tip ihlali davranışlarda bulunan; www.simdianladim.com internet sitesi ve Şimdi Anladım’ın tüm haklarının sahibi Doping Bilişim’e cezai şart olarak, telif haklarına ilişkin her bir ihlal için fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, en az 5.000.000 (beşmilyon) TL ödemeyi, bu cezai şart bedelinin fahiş olmadığını, ihlalin ve kusurun ağırlığına göre Doping Bilişim’in bu ceza miktarını artırabileceğini mahkemelerden tenkisini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

14.          ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

14.1.         Uzman, Şimdi Anladım Uzman üyeliğini herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle sona erdirmeyi talep edebilir. Doping Bilişim, ilgili işlemi gerçekleştirmek için en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde uzman’ı süreçle ilgili bilgilendirir. Uzman’ın Şimdi Anladım Uzman hesabında bakiye ücretinin bulunması halinde ödeme, bu Koşullarda belirtildiği gibi gerçekleştirilir.

14.2.         Uzman’ın bu Koşullar’a ve Platform Kuralları’na ayrı davranışta bulunması, hesabında şüpheli işlemlerin tespiti, uzman hakkında alınan şikayet ya da bildirimin olması halinde Doping Bilişim, uzman’ın platform üyeliğini tamamen Doping Bilişim inisiyatifinde olarak derhal askıya alabilir ya da üyeliğini süresiz olarak bildirimle sonlandırabilir. Ayrıca Doping Bilişim’in, uzman’ın aykırı davranışlarına ilişkin olarak uzman’a karşı ileri sürebileceği hukuki, cezai her türlü yasal hakları saklıdır.

14.3.         Mevzuattan kaynaklanan sebeplerle veya kamu düzenini ilgilendiren, gecikmesinde sakınca bulunan ya da dolandırıcılık, veri ihlali veya diğer siber güvenlik risklerini içeren durumlarda Şimdi Anladım hizmeti derhal kısıtlanabilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Kısıtlama, askıya alma ve sonlandırmanın gerekçesi uzman’a gecikmeksizin bildirilir.

14.4.         Uzman üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde uzman’ın kişisel verileri, Doping Bilişim tarafından, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yayınladığı politikalar ve ilgili mevzuat hükümlerince öngörülen şekilde ve sürede saklanmaya devam eder.

 

15.     TARAFLARIN DURUMU

Uzman, Şimdi Anladım aracı platformundan bağımsız hizmet sağlayan kimsedir. Bu anlamda, Taraflardan hiçbiri, diğer taraf adına veya diğer taraf için bağlayıcı herhangi bir yükümlülük veya yükümlülük altına girme veya yazılı veya başka bir şekilde, onun adına açık veya zımni herhangi bir yükümlülük üstlenme veya oluşturma konusunda hiçbir hak, yetki veya yetkiye sahip olmayacaktır. Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi hiçbir şekilde; ortak girişim, ortaklık veya işveren-çalışan anlamına gelmeyecek veyahut bu Sözleşme hükümleri anılan şekillerde yorumlanmayacaktır.

 

16.     FİKRİ MÜLKİYET İHLALİ ŞİKAYET BAŞVURUSU

Doping Bilişim, aracılık hizmetleri yürütmesi nedeniyle Şimdi Anladım üzerinden gerçekleştirilen hizmet içeriklerini denetlemek ya da incelemekle yükümlü değildir. Bununla birlikte, Doping Bilişim üçüncü kişilerin fikri mülkiyetlerine önem verir. Bu nedenle, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikayetler, ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlaması şartıyla Şimdi Anladım üzerinden ya da Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 ESENLER / İSTANBUL adresine noter aracılığıyla iletebilirsiniz. Mevzuatta belirtilen şartları içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz ve başvuru sahibi eksiklikle ilgili bilgilendirilir.

 

17.     İHTİLAFLARIN HALLİ

17.1.    Bu Koşullarla ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu Koşullar ve Koşullarla belirlenmeyen hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

17.2.    İşbu Koşulların uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğu kararlaştırılmıştır.

 

Uzman, bu uygulama Koşulları’na Şimdi Anladım Uzman hesabından her zaman ulaşabilir.

V3