Son güncelleme tarihi ve versiyon sayısı: 10.03.2023 v2

 

ŞİMDİ ANLADIM 

KULLANICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Şimdi Anladım platform hizmetini kullanmadan önce, bu Sözleşme’nin (“Sözleşme”) tamamını dikkatle okuyunuz. Bu Sözleşme, Kullanıcı ve Şimdi Anladım platformu (“Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş.” veya “Doping Bilişim”) arasındaki şart ve sorumlulukları düzenler. 

Şimdi Anladım üyelik işlemini gerçekleştirmekle; bu metni okuduğunuzu, anladığınızı ve buradaki Sözleşme ile bağlı olduğunuzu, bu bakımdan işlem yapma yetkisine sahip tam ehliyetli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. 18 yaşından küçük olmanız halinde Şimdi Anladım uygulamasını velinizin/vasinizin onayı ile kullanabileceğinizi kabul edersiniz.

Üyelik Sözleşmesi’ne, Şimdi Anladım hesabınızdan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Bu Sözleşme, Şimdi Anladım platformunun sahibi, aracı hizmet sağlayıcı Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. (“Doping Bilişim”) ile platform üzerinden hizmet alan gerçek kişi (“Kullanıcı”) arasında düzenlenmiştir.  

 

Doping Bilişim Adres ve İletişim Bilgisi

Adres: Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1g/205 Esenler İstanbul

Vergi No – Vergi Dairesi: 3101275788 Esenler Vergi Dairesi

Telefon (Müşteri Hizmetleri): 0 212 236 74 41

E-mail: [email protected]

 

 

 

Şimdi Anladım: Tüm hakları Doping Bilişim’e ait Şimdi Anladım websitesi, platform üyesi kullanıcıların hizmet aldığı mobil uygulamayı ve Doping Bilişim tarafından Şimdi Anladım hizmetlerine yönelik diğer dijital ortamlar üzerinden yürütülen aracı platform hizmetlerini ifade eder. Şimdi Anladım, bu Sözleşme’de detayları belirtildiği şekilde, hizmet sağlayanların (“Danışman”) ve hizmet alıcısı kullanıcıların (“Kullanıcı”) bir araya gelmesine aracı hizmet sağlayıcı dijital platformdur (“uygulama” ya da “platform”). 

 

Doping Bilişim: Şimdi Anladım uygulamasının yaratıcısı, uygulamanın telif hakları dahil tüm haklarının münhasıran sahibi ve tasarruf yetkisini haiz şirketi ifade eder. 

 

Kullanıcı: Şimdi Anladım üyesi olup, platform üyesi Danışman(lar) ile ekspres soru-cevap görüşmesi gerçekleştirme amacıyla Şimdi Anladım uygulamasını kullanan kişileri ifade eder. 

Kullanıcı’nın 18 yaşından küçük olması halinde bu Sözleşme’ye velisinin/vasisinin onayı ile taraf olduğu kabul edilir. Aksi haldeki durumlardan, Doping Bilişim’in sorumluluğu doğmayıp, herhangi bir gerekçeyle üyeliğin geçersizliği iddia edilemez.

Danışman: Şimdi Anladım üzerinden, yetkin olduğu branş kapsamında görüşme talep eden Kullanıcı’nın sorusuna cevap olarak ekspres konu anlatım hizmeti sunan; Şimdi Anladım uygulamasına hizmet sağlayıcı sıfatıyla üye olan gerçek kişileri ifade eder. 

 

Görüşme Hakkı: Kullanıcı’nın çevrimiçi ve görüntülü olarak Danışman’lar ile gerçekleştireceği her bir görüşme kullanım hakkını ifade eder. 

Market: Kullanıcı’nın görüşme hakkı satın almasına yarayan, görüşme paketlerinin yer aldığı bölüm.

Kullanım Koşulları: Bu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası niteliğindeki ve Şimdi Anladım uygulamasının Kullanıcı tarafından sınırlı ve süreli kullanım kapsamının ve şartlarının belirlendiği koşulları ifade eder.

Şimdi Anladım “Görüşme Hakkı”: Şimdi Anladım Market’ te farklı kategorilerde yer alan paketleri ifade eder. 

Doping Hafıza: www.dopinghafiza.com websitesinden satışı gerçekleşen dijital ürünlerden her birini ifade eder. 

Eşleştirme: Doping Bilişim tarafından belirlenen Doping Hafıza dijital ürünleri dahilindeki Hediye Görüşme Hakkı’nın, eşleştirme adımıyla Şimdi Anladım uygulamasına tanımlanmasıdır.  

Hediye Görüşme Hakkı: Kullanıcı’ya Doping Hafıza’ nın hediye ettiği kredilerdir. Kullanıcılar kendilerine verilen Kod ile Görüşme Haklarını Şimdi Anladım üyelik hesaplarına tanımlayabilirler.

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan, kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

(Uygulama’ ya üyelik ve kullanım sırasında işlenen Kişisel Veriler kapsamlı ve detaylı olarak Şimdi Anladım Aydınlatma Metni’ nde yer almaktadır.)

 

 

 

 1. Şimdi Anladım uygulama kapsamı, platformda yer alan branşlarda, Kullanıcı ve hizmet sağlayıcı Danışman(lar)ın ekspres soru-cevap görüşmeler gerçekleştirilmesini sağlayan altyapı ve mobil uygulama hizmetlerini (“uygulama” ya da “platform”) sunulmasıdır.  
 2. Kullanıcı, görüşme hizmetini, hizmet sağlayıcı Danışman(lar)dan alır. 

 

 1.  ÜYELİK ve UYGULAMASININ KULLANIMI

4.1. Şimdi Anladım uygulamasından görüşme yapmak isteyen kişiler uygulamaya üye olarak uygulama aracılık hizmetinden yararlanabilir. Üyelik işlemi, üyelik formunda gerekli bilgilerin doldurulması ve gerektiğinde veli onay sürecini tamamlayarak gerçekleştirilir. (Üyelik başvurusunda verilen bilgilerin Şimdi Anladım tarafından toplanması bakımından, 6698 sayılı sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca düzenlenmiş Şimdi Anladım Kullanıcı Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.)

4.2. Kullanıcı üyelik işleminin tamamlanması sonrasında Şimdi Anladım hesabında, Doping Hafıza kullanıcısı olmakla hediye olarak ya da Şimdi Anladım uygulama Market’inden paket satın almakla satın alınan pakette belirlendiği şekilde Görüşme Hakkı elde eder.

4.3. Görüşmeler;

 1. Şimdi Anladım, hizmet alıcısı kullanıcıları ve hizmet sağlayıcı danışmanların bir araya gelmesine yarayan platform hizmetlerini oluşturur. Bu bakımdan, Şimdi Anladım uygulaması üzerinden sağlanan görüşme hizmetinden, “hizmet sağlayıcı” sıfatıyla Danışman sorumludur. Bu anlamda, Doping Bilişim’in Danışman(lar)ın Şimdi Anladım üzerinden hizmet sağlamaya yetkinliğinin ölçülmesine ilişkin bir sorumluluğu yoktur.

 

 

 

 1. Kullanıcı, uygulamaya üye olurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu; aksi halde uygulamanın kullanılamamasından ya da bundan doğan aksaklıklardan kaynaklanan Kullanıcı zararlarından, Doping Bilişim’ in sorumlu olmayacağını beyan ve kabul eder.
 2. Kullanıcı, Hediye Görüşme Hakkı’na ya da Market’ten almış olduğu pakete ilişkin Görüşme Hakkı’nı yalnızca bizzat kendisinin kullanabileceğini kullanılabileceğini; Şimdi Anladım hesap sahibi olmayan, yetkisiz kişilerin uygulamadan yararlanıldığının tespiti halinde, bu Sözleşme’de belirtildiği üzere bildirimle üyeliğinin askıya alınabileceğini ya da süresiz olarak sona erdirilebileceğini kabul ve beyan eder. 
 3. Kullanıcı, Danışman(lar)a yönelik uygunsuz, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, Danışman(lar)ı rahatsız edici ve taciz edici herhangi bir davranışta bulunamaz. Aksi halde, Şimdi Anladım üyeliğinin bu Sözleşme’de belirtildiği üzere bildirimle askıya alınabileceğini ya da süresiz olarak sona erdirilebileceğini kabul ve beyan eder. Bu tür davranışlarda bulunan Kullanıcı’nın Doping Hafıza kullanıcısı olması halinde Doping Hafıza ürünün de erişimine kapatılabileceğini bilir ve kabul eder.
 4. Kullanıcı, Uygulama’ yı Bu Sözleşme’nin ayrılmaz hükümleri olan Kullanım Şartları (8. madde vd.) dahilinde kullanır. Kullanıcı, yasalara ve hukuka aykırı bir amaç için ya da Doping Bilişim’in fikri ve sınai haklarına tecavüz edecek bir şekilde kullanımlar bakımından hukuki, cezai ve idari olmak üzere aleyhine her türlü yasal yola başvurulacağını beyan ve kabul eder.
 5. Kullanıcı, Doping Bilişim’in herhangi bir başarı ya da sonuç taahhüdünde bulunmadığını bilir ve kabul eder. Uygulama’nın Kullanıcı’ nin subjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde Doping Bilişim sorumlu değildir.

 

 

 

Doping Hafıza dijital ürünü ile hesaba tanımlanan Görüşme Hakkı, Doping Hafıza dijital ürününün kullanım süresinin sona ermesi ile sona erer.

Şimdi Anladım Market’inden alınan paket Görüşme Hakkı, Kullanıcı’nın Şimdi Anladım hesabına tanımlanmasından itibaren bir yıl süre ile kullanılabilir.

Belirtilen kullanım süreleri sonunda kullanılmayan Görüşme Hakkı Kullanıcı’nın Şimdi Anladım hesabından silinir. Kullanıcı’nın süre sonuna kadar haklarını kullanmaması halinde, ücret iadesi gerçekleştirilmez.

 

 

 1. Kullanıcı, Doping Bilişim’in Şimdi Anladım uygulama kapsamını ve niteliğini tek taraflı olarak belirlediğini kabul eder. 
 2. Şimdi Anladım’da ve/veya Üyelik Sözleşmesi’nde gerçekleştirilecek değişiklikler, Kullanıcı’ya öncesinde bildirilir ve değişiklikler bildirim tarihinden itibaren on beş günlük sürenin sonunda yürürlüğe girer. Bu süre boyunca Kullanıcı’nın derhal ve tazminatsız fesih hakkı mevcuttur. Bu süre sonunda Kullanıcı, Şimdi Anladım hizmetlerini kullanmaya devam etmekle Şimdi Anladım’da ve/veya Üyelik Sözleşmesi’nde gerçekleştirilen değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
 3. Yukarıda belirtilen süre, Kullanıcı’nın teknik geliştirme yapılmasını gerektiren haller ile hizmet bedellerinde aleyhe değişiklik, platform hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması, Kullanıcı aleyhine yeni cezai şart getirilmesi, hak ve menfaat dengesinin Kullanıcı aleyhine bozulması gibi sonuçlar doğuran hallerde otuz gün olarak uygulanır. Bu tür değişikliklerde Kullanıcı’nın derhal ve tazminatsız fesih hakkına ek olarak, talep halinde Kullanıcı’nın Şimdi Anladım hesabında olan Görüşme Hakkı’na ilişkin ücret iadesi gerçekleştirilir. Bu süre sonunda Kullanıcı, Şimdi Anladım hizmetlerini kullanmaya devam etmekle Üyelik Sözleşmesi’ndeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

 

 

 1. Kullanıcı, Şimdi Anladım üyeliğini herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle sona erdirmeyi talep edebilir. Doping Bilişim, ilgili işlemi gerçekleştirmek için en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Kullanıcı’yı süreçle ilgili bilgilendirir. Bu halde, Kullanıcı’nın cayma hakkının bulunmaması nedeniyle, Şimdi Anladım hesabında bulunan bakiye Görüşme Hakkı’nın ücret iadesi gerçekleştirilmez (Bkz. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.15/1-ğ).
 2. Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye, hukuka, ahlaka ve etik ilkelere ayrı davranışta bulunması, hesabında şüpheli işlemlerin tespiti, Kullanıcı hakkında alınan şikayet ya da bildirimin olması halinde Doping Bilişim, Kullanıcı’nın platform üyeliğini tamamen Doping Bilişim inisiyatifinde olarak derhal askıya alabilir ya da üyeliğini süresiz olarak bildirimle sonlandırabilir. Ayrıca Doping Bilişim’in, Kullanıcı’nın aykırı davranışlarına ilişkin olarak Kullanıcı’ya karşı ileri sürebileceği hukuki, cezai her türlü yasal hakları saklıdır. 
 3. Mevzuattan kaynaklanan sebeplerle veya kamu düzenini ilgilendiren, gecikmesinde sakınca bulunan ya da dolandırıcılık, veri ihlali veya diğer siber güvenlik risklerini içeren durumlarda Şimdi Anladım hizmeti derhal kısıtlanabilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Kısıtlama, askıya alma ve sonlandırmanın gerekçesi Kullanıcı’ya gecikmeksizin bildirilir.
 4. Kullanıcı üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Kullanıcı’nın kişisel verileri, Doping Bilişim tarafından, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yayınladığı politikalar ve ilgili mevzuat hükümlerince öngörülen şekilde ve sürede saklanmaya devam eder.

 

 

Doping Bilişim, aracılık hizmetleri yürütmesi nedeniyle Şimdi Anladım üzerinden gerçekleştirilen hizmet içeriklerini denetlemek ya da incelemekle yükümlü değildir. Bununla birlikte, Doping Bilişim üçüncü kişilerin fikri mülkiyetlerine önem verir. Bu nedenle, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikayetler, ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlaması şartıyla Şimdi Anladım üzerinden ya da  Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 ESENLER / İSTANBUL adresine noter aracılığıyla iletilebilir. İlgili mevzuatta belirtilen şartları içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz ve başvuru sahibi eksiklikle ilgili bilgilendirilir. KULLANICI LİSANS KULLANIM ŞARTLARI 

 

 

 1. ESER, yürürlükteki her türlü mevzuat ile korunmakta olup, Bu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları ile Kullanıcı’ya ESER’den doğan herhangi bir mali ya da manevi hakkın devri yapılmamakta; yalnızca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında münhasır olmayan kullanım lisansı, ticari olmayan ve kişisel kullanım için Şimdi Anladım üyeliği devam ettiği müddetçe tevdi olunmaktadır.
 2. Doping Bilişim, ESER’den doğan her türlü hakkı, mülkiyeti ve menfaati (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları da dahil) açıkça saklı tutar.

 

 

 

 1. Uygulamanın kullanılması internet erişimi gerektirir. İnternet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği gibi hususlar Kullanıcı sorumluluğundadır. 
 2. Danışman görüşmelerinin gerçekleştirilebilmesi için elektronik cihazın mikrofona sahip olması gereklidir. Bu nedenle, mikrofon gereksiniminin sağlanması, mikrofonun kalitesi, çalışması gibi hususlar Kullanıcı sorumluluğundadır.
 3. Kullanıcı’ nin görüşme hakkını kullanabilmesi için öncelikle Uygulamaya üye kaydını gerçekleştirmesi ve gerekli bilgileri girmesi gereklidir. Üye kaydı sırasında verilen bilgiler olmadan Uygulamanın kullanılması mümkün değildir. Bu aşamada, Kullanıcı’ nin, bilgilerinin doğruluğunu teyit etmesi Uygulamanın işlevselliği ve verilen hizmetin kapsamı bakımından önemlidir.
 4. Uygulamaya giriş, Kullanıcı’nın telefon numarasına yönlendirilen onay kodu ile gerçekleştirilir.  
 5. Uygulama, yalnızca Üyelik kaydının yapıldığı telefon numarası ile giriş gerçekleştirilerek bir telefon veya bir tablette kullanılabilmektedir. Aynı anda birden fazla cihazda kullanım mümkün olmamaktadır. Tablette kullanılması halinde onay kodu Kullanıcı’ nin üyelik hesabında kayıtlı olan telefon numarasına iletilir. Kullanıcı’ nin telefon numarasında değişikliğine gitmesi halinde, bu değişikliği Şimdi Anladım yetkililerine bildirmesi ve değişiklik talep etmesi gereklidir. Aksi halde üyelik hesabında kayıtlı telefon numarası geçerliliğini korur.
 6. Uygulama, Android işletim sistemli cihazlarda en az 7.0 (API level 24), IOS işletim sistemli cihazlarda en az 11 sürüm gerektirmektedir. 
 7. Kullanıcı, Uygulamayla uyumlu akıllı telefon ve interneti sağlayacağını; aksi halde bundan doğacak Kullanıcı zararlarından Doping Bilişim’in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. 

 

 

 

 1. Kullanıcı’ nin Uygulamayı Kullanım Hakkı; Hizmetin kullanılmasını, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini üyeliği devam ettiği süre boyunca içermektedir.
 2. ESER’ de yer alan, Danışman(lar) ile görüşme aracılığıyla Kullanıcı’ya iletilen ses, video, animasyon, sunum, görsel, metin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü medya, telif hakkı konusunu oluşturacak tüm içerik, medya ve yazılım Doping Bilişim’e aittir. Kullanıcı, ESER’i ya da ESER’e ait herhangi bir bileşeni üçüncü kişilere kiralama, alt lisanslandırma, atama, devretme, satma, ödünç verme, başkaca platformlarda kullanma ya da yayma gibi işlemlerin Bu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine aykırılık oluşturduğunu; bu tür ihlalleri gerçekleştirmesi halinde Doping Bilişim’in, cezai şart talebine ek olarak, Kullanıcı’ ye karşı her türlü hukuki ve/veya cezai yasal çareye başvurma hakkı saklıdır.
 3. ESER kullanımı yalnızca Kullanıcı’ya tanınmış İşbu Üyelik Sözleşmeı’ nda belirlenen şartlarda ve sınırlı bir kullanım hakkı olup; okul, sınıf, yardımcı kurs, özel ders gibi toplu alanlarda ya da Kullanıcı harici kişilere kullanıma açılması kullanım kapsamı dışındadır. Bu tür davranışlar, Doping Bilişim’in ESER’den doğan telif haklarının ihlali anlamına gelir. 
 4. Uygulama’ da gerçekleşen herhangi bir içeriğin toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini Doping Bilişim’e ödemekle yükümlüdür. 
 5. Uygulama onay kodu bilgilerini başkalarına veren ya da başkalarıyla paylaşan Kullanıcı, Doping Bilişim’in bundan kaynaklanan zararlarından sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. 
 6. Uygulamayı sınırlı kullanım hakkı tanınan Kullanıcı, ESER’ de tamamen veya kısmen değişiklik yapmayacağını, eseri çoğaltmayacağını, yaymayacağını, yeniden dağıtmayacağını, başkalarının kullanımına sunmayacağını, ticari hizmet sağlamak için kullanamayacağını, eserden yararlanarak yeni bir eser oluşturmayacağını, eseri işlemeyeceğini, eserin lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakmayacağını, kaynak kod türetmeye çalışmayacağını veya parçalarına ayırmayacağını, ESER tarafından kasıtlı olarak kolaylaştırılmış türev işler olmadıkça, ESER’ den herhangi bir türemiş iş oluşturmayacağını veya ESER’ in türemiş işini yapmayacağını, ters mühendislik uygulamayacağını, eser üzerindeki herhangi bir ticari markayı veya bildirimi kapatamayacağını, kaldıramayacağını, değiştiremeyeceğini veya tahrif edemeyeceğini kabul ve beyan eder.  
 7. Uygulama kapsamında gerçekleşen görüşme ve mesaj içeriklerden veya bu içeriklerin içinden alınmış görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları, animasyonları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya seklinde çoğaltan, kopyalayan, yayınlayan ya da dağıtan Kullanıcı’ nin, ihlalden doğan cezai şart haricinde hukuki ve cezai sorumluluğu bulunur.  
 8. Uygulama’ da yer alan her türlü yazılı, görsel ve işitsel (ses, metin, video, animasyon, medya, fotoğraf vb.) içeriğin herhangi bir yolla indirilmesi (download edilmesi), kopyalanması, çoğaltılması, bir web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlanması, bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde gösterimi, izin alınmadan link verilmesi Doping Bilişim’e ait telif haklarının ihlali anlamına gelir ve bu bakımdan Doping Bilişim, cezai şart haricinde Kullanıcı’ ye karşı hukuki ve cezai tüm yasal çarelere başvurur. 

 

 

 1. Uygulamanın kullanımı sırasında ya da Danışman(lar)dan Kullanıcı’ya iletilen her türlü materyal ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte; Doping Bilişim’e ait telif hakları, yazılım, tasarım, medya, tanıtıcı işaret, ticari isim, logo, alan adı, tasarım, patent, know-how, ticari sırları, ticari markalar ve diğer tüm fikrî ve sınai mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere bileşenlerin tümü Doping Bilişim’in fikrî ve sınai mülkleridir. Bunlar, 5846 Sayılı FSEK, 6769 Sayılı SMK ve ilgili mevzuat hükümleri, uluslararası anlaşma hükümleri ile korunmaktadır. Herhangi bir yazılımın ve programın yapısı, organizasyonu ve bilgisayar kodu Doping Bilişim’e ait olan değerli ticari sırlar ve gizli bilgilerdir. 
 2. Bu bakımdan, Uygulamaya üyelik, Kullanıcı hesabına tanımlanan görüşme hakkı Kullanıcı’ ye bu Sözleşme kapsamında hizmetlerinden yararlanmakla kullanım hakkı sağlasa da Doping Bilişim’e ait fikri ve sınai mülkiyet hakları bakımından bir hak veya unvan sağlamaz.

 

 

        Kullanıcı,

kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

 

Kullanıcı, Kullanım Şartları kapsamındaki lisanstan doğan fikri mülkiyet haklarının ihlali halinde; 

 

 

 1. Uygulamayı cihazına indiren Kullanıcı, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Kullanım Şartlarını bilmediğinden hareketle Doping Bilişim’in sorumluluğuna başvuramaz. Kullanıcı’nın, bu Sözleşme’yi elektronik olarak onaylamakla, Uygulamaya ilişkin kullanım kapsamını bildiği kabul edilir. Bu aşamada, Kullanıcı’ nin sınırlı ehliyetsiz olması durumda; Kullanıcı’nın bu Sözleşme’nin tarafı olmasına velisi/vasisi tarafından geçerli ve hukuka uygun icazet verildiği kabul edilir. Aksi yöndeki iddialardan Doping Bilişim’in sorumluluğu olmayıp Doping Bilişim’in bundan doğacak zararından Kullanıcı sorumlu olacaktır. 
 2. Şimdi Anladım hesabında gerçekleşen tüm faaliyetler ve bunlarla bağlantılı olarak yapılan diğer işlemler Kullanıcı’nın sorumluluğundadır; Doping Bilişim’in aracılık hizmetleri dışında hizmet sağlamaya yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şimdi Anladım hesabının yetkisiz kullanıldığının, yani Kullanıcı dışındaki kişi/kişiler tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde; Kullanıcı üyeliği Doping Bilişim tarafından derhal askıya alınabilir ve/veya sonlandırılabilir. Yetkisiz işlemin Kullanıcı’nın ihmali veyahut kusuruyla gerçekleşmesi durumunda Kullanıcı, Doping Bilişim’ in ya da üçüncü kişilerin bundan doğacak her türlü zararından sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  Buna ek olarak Kullanıcı, Şimdi Anladım hesabına giriş sırasında onay kodunu üçüncü kişilerle paylaşılması dahil olmak üzere, hesabının güvenliğinin sağlanmamasından doğan Doping Bilişim ve/veya üçüncü kişi zararlarından sorumlu olduğunu, bu zararların Doping Bilişim tarafından karşılanması halinde Kullanıcı’ya rücu edileceğini kabul ve taahhüt eder. 
 3. Kullanıcı’ya ait verilerin, Doping Bilişim’ in ihmali hareketi olmadan yetkisiz kişilerin eline geçmesi nedeni ile meydana gelebilecek zararlardan ötürü Doping Bilişim sorumlu tutulamayacaktır.
 4. Kullanıcı’nın Şimdi Anladım hesabı üzerinden hizmet almak için uyumlu donanım ve cihazlara (gerekli işletim sistemi ve asgari sürümüne) sahip olması gerekmektedir. Bunların sağlanması Kullanıcı sorumluluğundadır. Kullanıcı, işbu Koşullar ile donanım, cihaz ve yazılıma ilişkin tüm risk ve yükümlülükleri kabul eder. Kullanıcı, Şimdi Anladım üzerinden Danışman(lar) ile gerçekleştirdiği görüşmeler ve genel olarak uygulama ile bağlantılı kullanılan yazılımlarla ilgili uygulanabilir tüm lisans anlaşmalarını (bu Sözleşme kapsamındaki Kullanım Koşulları dahil) ve diğer şart ve koşulları incelemek, bunlara uyum sağlamakla sorumludur. 
 5. Doping Bilişim, donanım veya işletim sistemi arızasından; telif hakları Doping Bilişim’e ait olmayan veritabanı yazılımından, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörler ve Kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulamaz.
 6. Kullanıcı, kullanım lisansını aldığı yazılımları, yazılım dokümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, Doping Bilişim’in yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, Doping Bilişim’in sorumluluk sınırının bu Sözleşme’nin konusu olan Uygulama için süreli ve sınırlı kullanım lisansı verilmesi kapsamında olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
 7. Kullanıcı, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve Doping Bilişim’in elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda Doping Bilişim’ in herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder. 
 8. Kullanıcı, almış olduğu ücretli içerik hizmetlerini kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek Doping Bilişim’den herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

 

 

Bu Koşullarla ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu Koşullar ve Koşullarla belirlenmeyen hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

Bu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartlarından dolayı ihtilaf vukuunda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

 

Bu Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. Kullanıcı, bu hususu bilerek Sözleşme’yi okumuş ve onaylamıştır.

 

Yukarıda yer alan Sözleşme’nin bir örneği, Uygulama içerisinde Kullanıcı tarafından muhafaza edilmek üzere kaydedilecektir.

 

Son güncelleme tarihi ve versiyon sayısı: 10.03.2023 v2